Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania

TIRA Logo
Tunaowahudumia

Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania inahudumia kampuni za bima zilizosajiliwa, wadau wote na umma kwa ujumla wa bima kwa mujibu wa sheria.