Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania

TIRA Logo
Wasiliana Nasi
HeadQuaters
Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania
JENGO LA PSSSF, Ghorofa ya 5, Mtaa wa Makole,S.L.P 2987, DODOMA, Tanzania,
Barua pepe : coi@tira.go.tz
Simu/Nukushi
Piga Bure: +255 26 2321180
Simu: +255 0222135137
Nukushi: +255 26 2321180