Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania

TIRA Logo
Dira na Malengo

 

Dira Yetu:

"Kuendeleza, kukuza na kudumisha soko la bima jumuishi, lenye ufanisi, haki, salama na thabiti kwa manufaa na ulinzi wa wakata bima"

Malengo Yetu:

"Msimamizi wa Bima wa Viwango vya Kimataifa"

Msingi wa Maadili yetu:

"Uweledi, Kumjali mteja, Umoja, Uadilifu, Uwajibikaji na Uwazi "